Projectes d'instal·lacions

Dins el món de la construcció, una de les especialitats més complexes tècnicament són les instal·lacions.

Nosaltres li gestionem les seves, des del disseny fins a l'execució final. Realitzem projectes i legalitzacions d'instal·lacions de baixa tensió, climatització, gas, incendis, solar, tèrmica, telecomunicacions... Contactem amb les companyies subministradores, legalitzem el projecte i posem en marxa tot el que vostè necessita.