Rehabilitació de façanes

Disposem dels mitjans per a reformar façanes de tot tipus, des de cases particulars fins a edificis.

Confeccionem el projecte i gestionem les llicències i subvencions amb les institucions corresponents.

Sanegem i rehabilitem els elements existents i fem la restauració integral i/o parcial de la façana. Reparem estucs i morters, forjats, balcons, aïllaments tèrmics i acústics i també incorporem elements nous com aplacats de pedra i tot allò que calgui per mantenir i renovar la façana.