Obra civil

Treballem per a institucions públiques i privades en projectes d'obra civil, com pavimentació de carrers i voreres, clavegueram, xarxes de comunicació...

Oferim assessoria en el disseny de les obres i gestionem els permisos necessaris, coordinant el que calgui amb les empreses que es puguin veure implicades.

Disposem de maquinària pesant, adaptada a cada treball i acords amb altres empreses per executar obres de gran envergadura.